Giám sát trạm BTS

AMS-BTS là một hệ thống quản trị tự động các trạm BTS.

AMS-BTS có các chức năng:

- Giám sát các đối tượng được quản trị theo thời gian thực bằng cách đo liên tục các thông số kỹ thuật của các đối tượng đó tại các trạm BTS. Giám sát hình ảnh qua CAMERA.

- Thực hiện điều khiển tự động các thiết bị theo các lưu đồ hoạt động của mình. Thông báo trạng thái hoạt động của các thiết bị (đang hoạt động hoặc dừng hoạt động).

- Thực hiện cảnh báo, thông báo hết cảnh báo. Lưu trữ các dữ liệu về cảnh báo. Dữ liệu lưu trữ về cảnh báo bao gồm:

+ Đối tượng cảnh báo (nhiệt độ, đứt cáp, ác quy, diện áp, tàn số, …).

+ Mức độ cảnh báo (cảnh báo, cảnh báo nguy hiểm).

+ Thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc cảnh báo (giờ pht giây, ngày tháng năm).

+ Các thông số kỹ thuật tại thời điểm cảnh báo hoặc hết cảnh báo.

AMS-BTS được xây dựng trêng cơ sở công nghệ PSOC (hệ thống trên CHIP) đối với thiết bị và công nghệ WEB đối với phần mềm quản trị hệ thống, nhờ đó AMS-BTS có cấu hình mở, hoạt động thông minh và tin cậy. AMS-BTS được tổ chức theo nguyên tắc phân lớp. Các trạm BTS có thể độc lập hoặc kết hợp với nhau theo nhóm tùy theo yêu cầu thực tế. Việc tạo thêm hoặc nhóm trạm, tạo thêm hoặc hủy trạm được thực hiện một cách đơn giản.

1 Cấu trúc của hệ thống AMS-BTS

Hình 1: Cấu trúc của hệ thống AMS-BTS

Hệ thống AMS-BTS gồm:

+ Trung tâm hệ thống (AMS-BTS-C).

+ Trung tâm điều hành (AMS-BTS-O).

+ Các trạm quan sát (AMS-BTS-M).

+ Các trạm vệ tinh (AMS-BTS-H).

AMS-BTS-O và AMS-BTS-M kết nối với trung tâm thông qua đường truyền thông Internet. Các trạm vệ tinh kết nối với trung tâm hệ thống thông qua các đường truyền thông như Internet, SMS, GPRS, E1 tùy theo điều kiện truyền thông cụ thể của tram BTS.

2 Trung tâm hệ thống (AMS-BTS-C)

AMS-BTS-C là phần mềm quản trị hệ thống (AMS-BTS-S) được cài đặt trên máy tính, thực hiện việc kết nối, trao đổi dữ liệu giữa trung tâm với các trạm vệ tinh.

3 Trung tâm điều hành (AMS-BTS-O)

AMS-BTS-O thực hiện chức năng quản trị tới các trạm vệ tinh. Khi được cài đặt phần mềm AMS-BTS-S, máy tính sẽ trở thành trung tâm điều hành (AMS-BTS-O). Nhờ khả năng phân lớp, phân cấp có thể tổ chức một số AMS-BTS-O tại các địa điểm thích hợp.

AMS-BTS-O có khả năng:

+ Thiết lập mới hoặc xóa một trạm vệ tinh.

+ Cài đặt cấu hình cho trạm vệ tinh.

+ Cài đặt dữ liệu điều kiện.

+ Giám sát trạm thông qua các thông số kỹ thuật và hình ảnh.

+ Điều khiển các thiết bị.

+ Thực hiện các chức năng quản lý dữ liệu (Sao chép, thống kê, in, …).

4 Trạm giám sát (AMS-BTS-M)

AMS-BTS-M thực hiện chức năng giám sát các trạm thông qua các thông số kỹ thuật, bản ghi các cảnh báo và hình ảnh theo thời gian thực. AMS-BTS-M là một trạm ảo. Ở bất cứ nơi đâu có máy tính kết nối được với internet, mỗi cá nhân khi được cấp mật mã giám sát đều có thể vào trang web để giám sát. Điều này tạo sự tiện ích cho các nhà quản lý.

5 Thiết bị giám sát và điều khiển trạm BTS (AMS-BTS-H)

AMS-BTS-H được lắp dặt tại trạm BTS, thực hiện chức năng quản trị trạm.

AMS-BTS-H có màn hiển thị LCD và 4 phím (F1, F2, F3, F4). Người vận hành có thể quan sát các thông số, trạng thái hoạt động, cài đặt các thông số và điều khiển các thiết bị.

AMS-BTS-H được kết nối với các cảm biến, các đầu đo, các thiết bị và thiết bị cấp nguồn tự động (AMS-ATS). 

Một số thông số được quản trị theo trạng thái đóng, mở (ON/OFF) gồm:

  Gia nhiệt, Khói,Tia lửa điện, Ngập nước, Cửa mở, Vỡ kính, Chuyển động, Đứt cáp,

Một số thông số được quản trị theo mức đo liên tục gồm:

+ Nhiệt độ.

+ Độ ẩm.

+ Điện áp nguồn điện lưới.

+ Tần số nguồn điện lưới.

+ Điện áp nguồn điện máy nổ.

+ Tần số nguồn điện máy nổ.

+ Điện áp tổ ác quy 1.

+ Điện áp tổ ác quy 2.

+ Điện áp tổ ác quy 3.

+ Điện áp tổ ác quy 4.

Các thiết bị được quản trị tại AMS-BTS-H đều có thể được cài đặt cấu hình có tham gia vào hoạt động của hệ thống hay không (có/không lắp đặt), chế độ hoạt động tự động hay thủ công, lưu đồ điều khiển trong chế độ tự động. Các thiết bị bao gồm:

+ Điều hòa 1.

+ Điều hòa 2.

+ Điều hòa 3.

+ Điều hòa 4.

+ Quạt.

+ Đèn.

+ Còi.

Lưu đồ điều khiển tự động điều hòa bám theo thông số nhiệt độ, độ ẩm, thời gian. Khi nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt ngưỡng cho phép AMS-BTS-H tự động điều khiển bật điều hòa. Trong trường hợp ngược lại điều khiển tắt điều hòa. Trong khi 1 điều hòa đang làm việc nếu nhiệt độ duy trì ở mức cao, điều hòa tiếp theo sẽ được điều khiển bật để tăng công suất làm mát. Các điều hòa được điều khiển hoạt động luân phiên theo thời gian đã được cài đặt để duy trì hoạt động cho các điều hòa được đồng đều và ổn định. Điều khiển điều hòa được thực hiện từ xa bằng led hồng ngoại (điều khiển từ xa). AMS-BTS-H cho phép cài đặt các lệnh điều khiển từ xa đối với từng điều hòa một.

+ Lưu đồ điều khiển quạt theo nhiệt độ, độ ẩm hoặc theo thời gian đặt sẵn.

+ Lưu đồ điều khiển đèn theo thời gian cài đặt (thời gian bật, thời gian tắt).

+ Lưu đồ điều khiển còi theo các cảnh báo. Khi có cảnh báo điều khiển bật còi, trong trường hợp ngược lại điều khiển tắt còi.

6 Thiết bị cấp nguồn tự động (AMS-ATS)

Được xây dựng như một trung tâm quản trị tự động độc lập, có CPU, màn hình LCD, bàn phím, mạch kết nối với các cảm biến, đầu đo, mạch điều khiển thiết bị, có các cổng truyền thông RS485, RS232, INTERNET, GPRS. Khi được lắp đặt và kết nối với AMS-BTS-H tạo thành hệ thống quản trị tự động chủ tớ, trong đó AMS-BTS-H là chủ và AMS-ATS là tớ. AMS-ATS hoàn toàn có thể được cấu hình và lắp đặt độc lập, kết nối trực tiếp với hệ thống trung tâm (AMS-BTS-C). Trong trường hợp này AMS-ATS hoạt động như một trạm vệ tinh trong hệ thống AMS-BTS.

Thông qua màn hiển thị LCD và 4 phím (F1, F2, F3, F4). Người vận hành có thể quan sát các thông số, nguồn cấp điện, thực hiện cài đặt các thông số và điều khiển nguồn cấp điện.

Các thông số được giám sát tại AMS-ATS:

+ Điện áp 3 pha của nguồn điện lưới.

+ Tần số của nguồn điện lưới.

+ Độ lệch pha của nguồn điện lưới.

+ Điện áp 3 pha của nguồn điện máy nổ.

+ Tần số của nguồn điện máy nổ.

+ Độ lệch pha của nguồn điện máy nổ.

+ Điện áp của nguồn điện ác quy.

+ Nhiệt độ máy nổ,

+ Mức nhiên liệu của máy nổ.

+ Áp suất dầu bôi trơn của máy nổ.

+ Điện áp ác quy của máy nổ.

+ Thời gian phát máy nổ.

+ Dòng điện tải từng pha.

Các tín hiệu điều khiển bởi AMS-ATS:

+ Điều khiển cấp nguồn điện lưới.

+ Điều khiển cấp nguồn điện máy nổ.

+ Điều khiển cấp nguồn điện ác quy.

+ Điều khiển bật, tắt máy nổ.

+ Điều khiển đề máy nổ.

+ Điều khiển đèn chiếu sáng.

+ Điều khiển quạt thông gió.

AMS-ATS có thể được lắp đặt và cấu hình để hoạt động theo chế độ tự động, chế độ thủ công.

Chế độ thủ công: Điều khiển cấp nguồn tại chỗ bằng các phím cấp nguồn của AMS-ATS. Điều khiển cấp nguồn từ xa bằng các phím của AMS-BTS-H, hoặc từ trung tâm điều hành (AMS-BTS-O)

Chế độ tự động: Nguồn điện lưới là nguồn cấp điện chính. Khi điện lưới không đạt được các tiêu chuẩn cấp nguồn hoặc mất điện, trong trường hợp nguồn điện ác quy đạt tiêu chuẩn, hệ thống tự động điều khiển cấp nguồn điện ác quy, trong trường hợp ngược lại, hệ thống tự động điều khiển bật máy nổ và cấp nguồn điện máy nổ. Trong qua trình cấp nguồn điện máy nổ nếu nguồn điện ác quy đã xạc đủ điện để cấp nguồn, hệ thống tự động điều khiển cấp nguồn điện ác quy. Khi có điện lưới và đạt tiêu chuẩn cấp điện, hệ thống tự động điều khiển chuyển sang cấp nguồn điện lưới.