Giải pháp trạm xăng dầu

Ngày này CNTT phát triển mạnh mẽ phục vụ rất hiệu quả cho công việc quản lý của các tổ chức và cá nhân, với thế mạnh về kỹ thuật của mình ADM đã ứng dụng CNTT phát tiển giải pháp quản lý toàn diện cho các trạm xăng dầu. Giải pháp phục vụ hiệu quả cho việc quản lý bán hàng tại các trạm xăng. Tất cả các số liệu được cập nhật theo thời gian thực và được tích hợp lên môt cổng thông tin (portal) phục vụ việc khai thác thông tin hỗ trợ ra quyết định.

Hệ thống quản lý trạm nhiên liệu bao gồm phần mềm quản lý IGAS, bộ điều khiển kết nối CBX, bộ chỉ thị điện tử  tương thích với các Cơ bơm, hệ thống đo bồn nhiên liệu

GIẢI PHÁP ĐƯỢC PHÁT TRIỂN DỰA TRÊN NHỮNG TIỀU CHÍ SAU:

  • Lắp đặt đơn giản.
  • Độ tin cậy cao trong vận hành và hoạt động.
  • Dễ vận hành.
  • Có thể điều khiển và khác phục từ xa.
  • Hỗ trợ được các dịch vụ và hoạt động phổ biến trên thế giới.
  • Phát triển linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng.
  • Giá thành hợp lý.
  • Có khả năng tích hợp cao.

MÔ HÌNH KẾT NỐI

1-Kết nối quản lý từ xa nhiều trạm

2-Kết nối quản lý tại trạm