Giải pháp phần mềm quản lý trạm nhiên liệu xăng dầu từ xa

21 Tháng Bảy 2016

Hệ Thống Quản Lý Xăng Dầu Từ Xa IGAS được nghiên cứu tích hợp với các cột bơm, que đo bồn để quản lý qui trình bán hàng từ dưới các cửa hàng bán lẻ đến từng cấp quản lý (Cửa Hàng – Đại Lý – Chi Nhánh – Công Ty – Tổng Công Ty) và ngược lại một cách nhanh chóng và chính xác dựa trên nền tảng công nghệ online