Bộ điểu khiển trung tâm CBX

CBX kết nối cột bơm nhiên liệu, hệ thống đo bồn trạm xăng dầu

Mục đích


Hiện nay các trạm xăng cần một giải pháp quản lý số liệu và phục vụ cho công việc bán hàng là rất lớn. ADM phát triển bộ điều khiển kết nối CBX để kết nối các cột bơm ADM và bồn chứa với phần mềm IGAS. CBX sẽ cập nhật dữ liệu về mã bơm, tồng tiền, tổng lit, tổng ca, số liệu bồn về phần mềm IGAS với thời gian thực giúp cho công việc quản lý số liệu bán hàng tại trạm chính xác tránh thất thoát.

CBX không chỉ kết nối với các cột bơm hãng sản xuất ADM mà còn kết nối với một số cột bơm trên thị trường (Wayne Dresser, Gilbarco, Tokheim, Nuovo Pignone, Tatsuno, Tatsuno Benc, Tokico, Bennett, Korea EnE, LG EnE, SOMO Petro, HongYang, Petrotec, Adast, MM Petro ZAP, Emgaz Dragon, Galileo, Kraus, Welma, PEC (Gallagher), Develco, Logitron, Safe, Wayne Meksan, Mepsan, 2A, Kraus, Petrolmeccanica, Batchen, Email, EuroPump, Baransay, Sanki, Blue Sky, GreenField, Falcon, Slavutich, Shelf, UNICON, UNIGAZ and others)

CBX đọc và hiển thị số liệu đo bồn về trung tâm phần mềm để người quản lý dễ dàng theo dõi.

 

Tính năng


  • Hỗ trợ các giao thức để kết nối với các cột bơm ADM, Wayne Dresser, Gilbarco, Tokheim, Tatsuno.
  • Đọc dữ liệu với thời gian thực từ các cột bơm và bồn chứa về phần mềm FDO.
  • CBX kết nối tốt đa 24 cột bơm và 16 bồn chứa.
  • CBX kết nối với phần mềm quản lý FDO qua máy tính tại trạm hoặc có thể quan Internet để theo dõi và quản lý từ xa.
  • Giao tiếp với một số hệ thống vè thiết bị khác như POS printers.
  • Cấu hình và cài đặt CBX thông qua phần mềm chuyên dụng đơn giản và dễ dùng.


Đặc tính kỹ thuật


SPECIFICATION:

Power supply voltage 12 – 24 V DC
Current consumption 200 mA max
Temperature range -40°C ÷ +80°C
Weight 120 g
Overall dimensions 120 x 85 x 20 mmHỗ trợ giao thức giao tiếp


## Hãng cột bơm Tên giao thức Tốc độ
1 ADM * ADM-CBX 115200
2 Wayne Dresser WAYNE Dart 9600
3 Wayne Dresser * Wayne US Current Loop 9600
4 Nuovo Pignone WAYNE Dart 9600
5 Nuovo Pignone * Nuovo Pignone 2400
6 Tatsuno TATSUNO SS-LAN 19200
7 Tatsuno Benc TATSUNO Benc PDE 9600 / 19200
8 Tokico Tokico SS-LAN 19200
9 Adast ADAST EasyCall 9600
10 PEC
(Gallagher Fuel Systems)
PEC Pump Communication Protocol 1200
11 Petrotec * GILBARCO Two-Wire 5787
12 Logitron Marconi PumaLAN 4800
13 ZAP /
MM Petro
MM PETRO ZAP RS-485 9600
14 Bennett * BENNETT pump dispenser protocol
(current loop)
4800
15 Bennett BENNETT pump dispenser protocol
(RS-485)
9600
16 EMGAZ Dragon * Marconi PumaLAN 4800
17 Galileo GALILEO Pump Control 9600
18 Kraus * GILBARCO Australia Two-Wire 5787
19 Batchen * GILBARCO Australia Two-Wire 4800
20 Email * GILBARCO Australia Two-Wire 4800
21 Prowalco * SPDC-1, MPDC-1 4800
22 EuroPump * WAYNE Dart 9600
23 Meksan / Wayne SU86 WAYNE Dart 9600
24 Mepsan WAYNE Dart 9600
25 2A WAYNE Dart 9600
26 Petrolmeccanica WAYNE Dart 9600
27 Baransay GILBARCO Two-Wire 5760
28 Falcon LPG * GILBARCO Two-Wire 5787
29 Korea EnE EnE Dispenser POS protocol 4800/9600
30 LG EnE EnE Dispenser POS protocol 4800/9600
31 SOMO Petro POS protocol 4800/9600
32 HongYang GILBARCO Two-wire 4800/5787
33 Sanki Sanki communication protocol 9600
34 Blue Sky Blue Sky 4800
35 Real-Tech Blue Sky 4800
36 Sea Bird Blue Sky 4800
37 GREENFIELD GILBARCO Two-wire 4800/5787
38 SAFE SAFE Graf 9600
39 Develco DEVELCO 9600
40 Slavutich SLAVUTICH FD-Link 9600
41 Shelf SHELF 9600
42 UNICON-TiT TIT UniPump 9600
43 KPG-2 TIT UniGaz 9600
44 KievNIIGaz TIT UniGaz 9600

Giao thức giao tiếp với một số hệ thống đo bồn tự động

## ATG SYSTEM BRAND PROTOCOL NAME BAUD RATE
1 GILBARCO Veeder Root GILBARCO Veeder Root 1200, 2400, 4800, 9600
2 OPW GILBARCO Veeder Root 1200, 2400, 4800, 9600
3 HECTRONIC HECTRONIC Party Line 9600
4 START ITALIANA START ITALIANA SMT/XMT 9600
5 STRUNA STRUNA (specification 1.4) 9600
6 SITE SENTINEL PETROVEND PETROVEND4 1200, 2400, 4800, 9600
7 FAFNIR VISY-Quick 9600
8 ASSYTECH Assytech 9600