Bồn bể xăng dầu

Bể thép 10m3 bên ngoài bọc 1 lớp vải thủy tinh + 2  lớp nhựa đường. Kích thước của bể: LxD = 3500mmx1910mm, Thân và đáy bể làm bằng thép tấm dày 4mm. Nắp và vành cổ bể dày 6mm. Cổ bể DY = 500.

Bể có 1 vành tăng cường làm bằng thép góc L50*50*5

Bể thép 15m3 bên ngoài bọc 1 lớp vải thủy tinh + 2  lớp nhựa đường. Kích thước của bể: LxD = 4042mmx2176mm, Thân và đáy bể làm bằng thép tấm dày 4mm. Nắp và vành cổ bể dày 6mm. Cổ bể DY = 500.

Bể có 2 vành tăng cường làm bằng thép góc L50*50*5

Bể thép 20m3 bên ngoài bọc 1 lớp vải thủy tinh + 2  lớp nhựa đường. Kích thước của bể: LxD = 4000mmx2530mm, Thân và đáy bể làm bằng thép tấm dày 4mm. Nắp và vành cổ bể dày 6mm. Cổ bể DY = 500.

Bể có 2 vành tăng cường làm bằng thép góc L50*50*5

Bể thép 25m3 bên ngoài bọc 1 lớp vải thủy tinh + 2  lớp nhựa đường. Kích thước của bể: LxD = 4972mmx2530mm, Thân và đáy bể làm bằng thép tấm dày 4mm. Nắp và vành cổ bể dày 6mm. Cổ bể DY = 500.

Bể có 3 vành tăng cường làm bằng thép góc L50*50*5

Bể thép 30m3 bên ngoài bọc 1 lớp vải thủy tinh + 2  lớp nhựa đường. Kích thước của bể: LxD = 6000mmx2530mm, Thân và đáy bể làm bằng thép tấm dày 4mm. Nắp và vành cổ bể dày 6mm. Cổ bể DY = 500.

Bể có 3 vành tăng cường làm bằng thép góc L50*50*5